Departamentul de Istorie Antică, Arheologie şi Istoria artei

 • Seminarul de Arheologie al lui Vasile Parvan
 • Maratonul filmelor documentare dedicate artelor
 • Amf. Nicolae Iorga
 • Biblioteca Facultatii de Istorie
 • Santiere de practica
 • Histria
 • Thasos
 • Capidava

Departamentul de Istorie Antică, Arheologie şi Istoria artei este continuatorul unei îndelungate tradiţii a studiilor dedicate antichităţii în cadrul Universităţii din Bucureşti, tradiţie inaugurată în secolul al XIX-lea prin cursul de arheologie al lui Alexandru Odobescu. Domeniul a fost reprezentat, de-a lungul timpului, în universitatea bucureşteană, de mari nume ale arheologiei şi studiilor clasice: Vasile Pârvan, Alexandru Tocilescu, Emil Condurachi, Ion Nestor, D.M.Pippidi. În anul 1993 antichizanţii din cadrul Facultăţii de Istorie s-au reunit în cadrul Catedrei de Istorie antică, devenită în 2011 actualul Departament de Istorie antică, Arheologie şi Istoria artei (DIAAIA).

Evoluţia studiilor dedicate antichităţii face ca în prezent departamentul să ofere cursuri într-o paletă foarte largă de specialităţi: preistoria generală şi a României, antichitatea orientală, egiptologie, istoria Greciei antice şi a elenismului, istoria Romei şi a Imperiului roman, istoria antică a României, epigrafie şi paleografie (greacă veche, latină antică şi medievală, egipteană), arheologie generală şi arheologia diverselor epoci preistorice şi istorice, tehnici arheologice, analiza mitului, studiul religiilor antice, antropologie istorică. DIAAIA are, de asemenea, misiunea de a organiza programele de Istoria artei din cadrul Facultăţii de Istorie, atât la nivel de licenţă cât şi de master. Din anul 2012, prin cooptarea unor specialişti în domenii istorice conexe, departamentul şi-a extins activitatea în domeniul istoriei şi arheologiei medievale europene, al istoriei culturale, precum şi în cel al istoriei istoriografiei, a imaginarului şi a ideilor şi mentalităţilor.

Departamentul se remarcă în peisajul universitar românesc prin complexitatea preocupărilor didactice şi de cercetare, precum şi prin raritatea sau chiar unicitatea unora dintre cursurile propuse: egiptologia (inclusiv paleografia/epigrafia egipteană), antropologia istorică a societăţilor antice, autentificarea şi evaluarea antichităţilor şi a obiectelor de artă, antropologia economică a societăţilor primare contemporane, ceramologie, studii africane, arta extrem-orientală etc.

DIAAIA participă la cercetări arheologice în site-uri importante din România, precum Histria, Adamclisi-Tropaeum Traiani, Capidava şi Cârlomaneşti-Armanu. Organizează, de asemenea, în colaborare cu Institutul Francez de la Atena cercetările arheologice de la Sotiras, în insula Thasos. Începând din anul 2014 contribuim, alături de departamentele de specialitate ale universităţilor Babeş-Bolyai din Cluj, Al.I. Cuza din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara la organizarea Institutului Român de Arheologie de la Atena.

Programe de studii


Ciclul I – Licenţă:
 • Cursurile introductive în preistorie, istorie antică şi arheologie; cursuri speciale aplicate, opţionale şi metodologice în cadrul programului de Istorie;
 • Programul de licenţă în Istoria Artei;
 • Cursuri opţionale în cadrul programului de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Ciclul al II-lea – Master
 • Master în domeniul arheologiei şi istoriei antice: Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate
 • Master în domeniul istoriei artei: Istoria Artei şi Filosofia Culturii (interdisciplinar, împreună cu Facultatea de Filosofie)
 • Cursuri în cadrul altor programe de masterat: Studii medievale; Istoria ideilor, mentalităţilor şi culturii de masă; Tehnici diplomatice.

Ciclul al III-lea – Doctorat
 • Conducerea programelor de doctorat în specializările arheologie, preistorie, istorie antică în cadrul Şcolii Doctorale în Istorie.

Centre de cercetare